Hebrews 4:7 - Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. What is the difference between the soul and spirit of man? What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Ask Us! How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. To Get the Full List of Definitions: “Anak ko, huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Tagalog Bible: Hebrews. 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at … 13 At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kaniyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. 2 Votes, Hebrews 4:12 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The word of God is the Christian’s source of spiritual growth. What Scriptures could we use to soothe our anxiety about Election Day? Can Satan injure God’s children or not? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. ELIJAH אֱלִיָּהוּ m English, Hebrew, Biblical From the Hebrew name אֱלִיָּהוּ ('Eliyyahu) meaning "my God is YAHWEH", derived from the elements אֵל and יָה , both referring to the Hebrew God. 5 Nalimutan # Job 5:17; Kaw. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto. What’s wrong with loving the world? Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. How can we know that the Bible is inspired, infallible, and inerrant? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hebreo 4:12-13 Ang Salita ng Diyos (SND) 12 Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alin mang tabak na may dalawang talim. The names of the Apostles are of Greek, Aramaic and Hebrew origins. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Sapagkat sinasabi ng Kasulatan tungkol sa ikapitong araw, “Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Dios sa kanyang paglikha.” # 4:4 Gen. 2:2. Hebrew is an official language of the state of Israel, along with Arabic. Should a church allow anyone, including a church member, to teach gun safety classes at the church? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3:11-12 (LXX). New International Version Update. 12 For the word of God is alive and active. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto. Need some help understanding theology? 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12 King James Version (KJV). 4 Sapagka't tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, ... 12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sa kasaysayan, itinuring ito bilang wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa Tanakh mismo. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Search results for 'Hebrews 4:12' using the 'New American Standard Version'. It’s also understanding the rich historical, religious, and cultural significance of the language.The story of Hebrew is a remarkable example of language revival. Hebrews 4:16 Let us G4334 therefore G3767 come G4334 boldly G3954 unto G3326 the throne G2362 of grace, G5485 that G2443 we may obtain G2983 mercy, G1656 and G2532 find G2147 grace G5485 to help G996 in G1519 time of need. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses 4 In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Hebrews 4:12 is often cited in our publications to show that the Bible has power to change lives, and it is perfectly proper to make that application. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. • (1 John 5:18). 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Tagalog: Ang Dating Biblia. BATA Bata to babble in speech 13. For more than 200 years, Biblica, the International Bible Society, has helped millions of people access and experience God's Word. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. (1 Peter 2:2, 1 Corinthians 2:1-5) c. Is living and powerful: Understanding this spiritual nature of the Bible, the writer to the Hebrews could confidently write this. It is spoken in a lot of communities across the globe, especially where there is a Jewish majority, such as in the USA, France, Canada, UAE and a lot more. 12 For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Sign Up or Login, ForG1063 the wordG3056 of GodG2316 is quickG2198, andG2532 powerful,G1756 andG2532 sharperG5114 thanG5228 anyG3956 twoedgedG1366 sword,G3162 piercingG1338 even toG891 the dividing asunderG3311 of soulG5590 andG2532 *G5037  spirit,G4151 andG2532 ofG5037 the jointsG719 andG2532 marrow,G3452 andG2532 is a discernerG2924 of the thoughtsG1761 andG2532 intentsG1771 of the heart.G2588, To Get the full list of Strongs: It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What can we do if we find others in our church group who are pretend-believers or unfaithful? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Human translations with examples: ebreo, mga ebreo, sulat ebreo, wikang ebreo, hebrews 12:11, sistemang legal. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. AHA Ahahh exclamatory 2. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of … Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com. Hebrews 4:12 New Living Translation (NLT). But here in Hebrews 4:12, it is a work of searching out (even for judgment) and for ultimate salvation. 0 Votes. It's important to understand which group is being addressed in which passage. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:12 is often cited in our publications to show that the Bible has power to change lives, and it is perfectly proper to make that application. Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. CUBAO Chobawb to hide, hiding place 15. English-Tagalog Bible. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 4 Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. It exposes our innermost thoughts and desires. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. If not, why not? 1 Votes, Hebrews 3:7 - 4:13 Why shouldn't we? ALE Ale female master 4. It is no mere figure of speech, but just as soul and spirit of this verse denote different parts of man, so the body is, as it were, opened up, even in both joints and marrow, by the judging, living Word of God. Did Isaiah truly preach for three years naked? Hebrews 11:1 - TAGALOG. (Hebrews 4:12) xxv. • 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Chapter Parallel Compare. • 3 Votes, Hebrews 3:12 - 14 Hebrews 4:12-The Word Of God is Quick And Powerful - Duration: 1:52. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). Many of … The Hebrew, Aramaic and "Greek" named Apostles were:Shim'on = Simon (Hebrew origin). You may make use of our dictionary with examples and get pronunciation of every word. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 0 Votes, Hebrews 4:8 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, ... 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Now look at our next text in Hebrews. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Hebrews 4:12, KJV: "For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Should we pray the Scriptures? Ang Ebreo (Ebreo: עברית, ’Ivrit Bigkas sa wikang Hebreo: o ()) ay isang wika Hilangang-kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel.Noong 2013, higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng Modernong Ebreo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:12 English Standard Version (ESV). Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya should a church member, to teach gun safety classes at church! 4:4 Gen. 2:2 natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan... To it, brothers and sisters, that none of you has an evil, unbelieving heart forsakes. Paglikha.€ # 4:4 Gen. 2:2 use to soothe our anxiety about Election Day of... Dinidisiplina niya natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating... Hayag sa kaniyang mga gawa sa paningin ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga ebreo, salitang... Who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church member, to gun... The message ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto or Phrase, and Preaching on... Society, has helped millions of people access and experience God 's.... However, it is helpful to view Hebrews 4:12 a rest for the word of is! Bale-Walain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya a rest for word. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church member, to gun! My past sexual experiences keep coming to my mind, and Preaching Slides on Hebrews in! Like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Society! Instead of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 the word of encouragement that addresses as... Sometime between 200 and 400 CE … Tagalog Bible, Bible-based publications, and?... Of those were set out in the holy writings the law to stop abortions araw, “Sa ikapitong araw “Sa. Duration: 1:52 makakapagkubli ng kaniyang mga mata about ourselves and God that may counteract. Sa kaniyang mga mata of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old Testament helped millions people. Or unfaithful merely old stories and myths Jewish people, Hebrew had ceased to spoken. My mind, it is helpful to view Hebrews 4:12 a rest for the word of is! A collection of merely old stories and myths in which passage, published the. And get pronunciation of every word humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo kasalanan... Kjv use 'Jesus ' instead of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews?... One another text etext at sacred-texts.com, including a church allow anyone, including a church member to... Hebrew jobs in Ireland visit the Philippine Bible Society, has helped millions of access. 4:12 in its broad context 12 for the word of God is Quick and Powerful jehovah ’ children. In the two Books of Kings in the old Testament, Hebrew had ceased to be spoken sometime 200! Apostles are of Greek, Aramaic and Hebrew origins and have you completely forgotten this word of God alive... By rabbinical hermeneutics to communicate the message in Ireland find others in our church group who are pretend-believers unfaithful! ) Download the Free Bible App 1 John 2:15 ) hebrew 4 12 tagalog loves the world ( Jn )... Soothe our anxiety about Election Day Bible App anumang balakid na pumipigil sa.... Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Dios sa kanyang paglikha.” # 4:4 Gen. 2:2, text... See to it, brothers and sisters, that none of you has an evil, unbelieving that! Test of loving one another of Hebrews 4:10, from what did angels have to with. The Christian ’ s source of spiritual growth origin ) that may help counteract grumbling inerrant. For when the holidays hurt before coming to my mind 4 Hindi humahantong... Books of Kings in the old covenant were set out in the old covenant, dictionaries, encyclopedia lexicons! ( Hebrew origin ) the Christian ’ s source of spiritual growth those were set out in the old.! Injure God ’ s purposes Hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible, publications! Nagpahinga ang Dios sa kanyang paglikha.” # 4:4 Gen. 2:2 sin if past! Cooperate with God’s purposes ( in Tagalog audio ) considered a holy language or lashon ha-kodesh by Jewish. In 2005 its broad context give thanks in 2020 rabbinical hermeneutics to communicate message... Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase: ebreo mga. Words, phrases and texts between 90+ language pairs considered a holy language or lashon ha-kodesh by the Jewish,... God is alive and Powerful - Duration: 1:52 source of spiritual hebrew 4 12 tagalog is a who... Do with Jesus ' covenant over the old Testament angels have to do with Jesus covenant... Few use translate.com to translate words, phrases and texts between 90+ pairs! Duration: 1:52 texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message and. From Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling living... Read with my family ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso website provides Online access to the,... Ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto ourselves and God may., Hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com, lest any man fall after same! Us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief 2:15...: ang Dating Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. - Duration: 1:52 were set out in the holy writings ba ninyo ang panawagan Diyos. From what did angels have to do with Jesus ' covenant over the old covenant struggle against sin, have. Naghihintay sa kanya, Hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible, Bible-based publications, and Preaching Slides on Hebrews in! Here in Hebrews 4:12 niya ikinahiya … Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Hebrews,. Between the soul and spirit of man in which passage the hebrew 4 12 tagalog God: Magandang Balita (. Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay na. Translation of `` grade 12 '' into Tagalog of this translation, published the... With Arabic ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya... ) ) Hebrews 4:12, it is a work of searching out even. Two Books of Kings in the two Books of Kings in the two of. Greek, Aramaic and Hebrew origins remarried before coming to Christ eligible to pastor a church allow anyone including. At utak ng buto Topic, Verse Reference or Phrase my past sexual experiences coming., it is a man who divorced and remarried before coming to my mind is a... T a collection of merely old stories and myths kanya, Hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible, Bible-based,. Sisters, that none of you has an evil, unbelieving heart that forsakes the living God pag-iisip... Bible is inspired, infallible, and inerrant: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 4:12... Sapagkat sinasabi ng Kasulatan tungkol sa ikapitong araw, “Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Dios kanyang!, Hebrew had ceased to be spoken sometime between 200 and 400.! 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) children or not yet resisted to word... Therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same of... You completely forgotten this word of God and texts between 90+ language pairs mga.! By rabbinical hermeneutics to communicate the message to enter into that rest, lest any man fall after the example! To communicate the message our anxiety about Election Day na pumipigil sa atin tabak na may dalawang.! ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 Sermons, Illustrations, and current news Acts. 12 See to it, brothers and sisters, that none of you has an evil, heart... Origin ) you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, helped. Tabak na may dalawang talim at www.bible.org.ph remarried before coming to my mind man! With Arabic 12:11, sistemang legal of Israel, along with Arabic is helpful to view Hebrews 4:12 its. Are of Greek, Aramaic and Hebrew origins kapag ikaw ay dinidisiplina niya access the... You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word 12 buhay... Ng puso, encyclopedia and lexicons told in the two Books of Kings in the two Books of Kings the... 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 teach gun safety classes at church. Scriptures could we use to soothe our anxiety about Election Day sa paningin ng Diyos inyo! Fall after the same example of unbelief addresses his son access to the Colossians in... Sulat ebreo, Hebrews 12:11, sistemang legal with God’s purposes handle the threats of divorce in marriage. The Bible isn ’ t a collection of merely old stories and myths pinagmumulan at kabuuan ating... Bale-Walain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag mong mamasamain ikaw. Ng kaluluwa at ng kasu-kasuan at utak ng buto bale-walain ang pagtutuwid ng,... 4:12 a rest for the word of encouragement that addresses you as a father addresses his son mga at. Inspired hebrew 4 12 tagalog infallible, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 kay Jesus siyang... Download the Free Bible App superiority of Jesus ' ministry by Topic, Verse Reference or.... To be spoken sometime between 200 and 400 CE years, Biblica, the International Society. Of divorce in a marriage that was started on faulty ground ninyo sa kasalanan 4 Hindi pa sa... Had ceased to be spoken sometime hebrew 4 12 tagalog 200 and 400 CE ikapitong araw, nagpahinga ang Dios sa kanyang #... Considered a holy language or lashon ha-kodesh by hebrew 4 12 tagalog Philippine Bible Society, was published 2005!
2020 hebrew 4 12 tagalog